fbpx

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő elérhetősége:

Név: Mezei Dávid ev., továbbiakban Adatkezelő
E-mail: szia@yumm.hu
Postai cím: 8840 Csurgó, Rózsa utca 64.

A felhasználó a szolgáltatás igénybevétele (Internetes megrendelés) során olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

A szolgáltatás internetes megrendelés elküldésével vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A Szolgáltatás során kezelt adatok: a Felhasználó neve, lakcíme, szállítási címe, számlázási címe, E-mail címe, telefonszáma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő a vele kapcsolatba került ügyfelek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Kivételt képez ez alól valamennyi alvállalkozó, akik a szerződés teljesítésekor az Adatkezelővel együttműködésben állnak, ebben az esetben a birtokukba kerülő adatokat tovább adni nem jogosultak.

A személyes adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Mindazonáltal a felhasználó bármikor kérheti azok törlését, módosítását, vagy zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével)  a szia@yumm.hu E-mail címen.

Az adatkezeléshez a felhasználó  – természetes vagy jogi – személy a szolgáltatás használata során önként járul hozzá az internetes megrendelésének elküldésével.

A szolgáltatás teljesítése érdekében egyes adatokat (Név, telefonszám, email cím, lakcím) továbbítunk a házhozszállítást végző partnerünk (COMPLEXPRESS LOGISZTIKA KFT. Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.) számára.

Hírlevelet jelenleg nem küldünk ki. Felhasználóink számára email üzeneteket csak a vásárlással kapcsolatos szállítási és ügyfélkapcsolati tevékenységek ellátása érdekében küldünk.

Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2011. évi CXII. törvény törvény valamint az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezik.